Kancelaria Adwokacka w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 4, tel. 32 307 61 41

Zakres usług


Powiększenie

Kompleksowa obsługa prawna osób indywidualnych i osób prawnych


Specjalizacja : prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo karne, prawo handlowe, odszkodowania, zadośćuczynienia. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie, redagujemy umowy i reprezentujemy Klientów przed sądem.

Klientom indywidualnym kancelaria oferuje pełną obsługą prawną z zakresu m.in:
 • prawo cywilne (sprawy spadkowe, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku zachowek, zadośćuczynienie, sprawy o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, roszczenia o zapłatę, odszkodowania oraz postępowanie egzekucyjne i inne)
 • prawo rodzinne (reprezentowanie w sprawach o rozwód, alimenty, wszelkie sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, przysposobienie, unieważnienie małżeństwa i inne)
 • prawo karne (reprezentowanie - obrona w postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze i na etapie postępowania sądowego, reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwami przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym)
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach prawnych: spółki cywilne, spółki prawa handlowego i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w następującej formie:
 • występowanie przed sądami
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie projektów aktów prawnych
 • występowanie przed urzędami
Prawo gospodarcze:
 • Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Projekty umów
 • Opinie prawne
 • Negocjacje
 • Umowy
 • Rejestracja spółek, zmiany w umowach spółek
 • Dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej (w tym także spółki cywilne)
 • Przekształcanie spółek
W skrócie: prawo karne, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo podatkowe.