Kancelaria Adwokacka w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 4, tel. 32 307 61 41

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych i firm z następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, obsługa prawna firm, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo rodzinne. Rozwody, spadki, odszkodowania, zadośćuczynienie, zachowek, separacja, opieka nad dzieckiem, alimenty. W celu poznania dokładnego zakresu usług prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią: 32 307 61 41.

Prawo cywilne
Powiększenie

Gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Normy prawa cywilnego wyróżniają się spośród innych norm prawnych tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi. Ze stosunków cywilnoprawnych wynika zasada autonomiczności podmiotów, która oznacza, że samodzielnie kształtują one relacje między sobą.

Normy prawa cywilnego wyznaczają tylko ogólne granice autonomii podmiotów, uwzględniając interes powszechny.

Prawo karne
Powiększenie

Zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Prawo karne sensu largo dzieli się według kryterium przedmiotu regulacji na:

  • prawo karne materialne (prawo karne sensu stricto) – będące zespołem przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców,
  • prawo karne procesowe (prawo karne formalne) – będące zespołem przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne,
  • prawo karne wykonawcze – będące zespołem przepisów prawnych normujących wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.